Недопустими неизправности по вагоните

  Инструкция за ревизор вагоните, Чл. 63 :

  Не се допускат в експлоатация вагони, на които при техническия преглед са открити следните неизправности:

  1. Колооси
1.1. Разхлабен бандаж - един бандаж се счита за разхлабен, когато е на лице минимум един от следните признаци:
- неясен звук;
- разхлабена връзка на укрепителния пръстен;
- поява на ръжда между бандажа и венеца на колелото на повече от 1/3 по обиколката;
- превъртане на бандажа върху венеца и в равнината на колелото (видимо несъвпадане на контролните репери върху бандажа и венеца на колелото съгласно т. 34.6.2. на RIV).
1.2. По повърхността на търкаляне:
- побитости;
- канал по повърхността на търкаляне с размери: дълбочина 1 мм. и ширина 15 мм. в зоната от основата на
реборда до 100 мм. измерено от вътрешната челна повърхност на бандажа и 2 мм. за останалата част;
- окопани места с дължина по- голяма от 60 мм.;
- напластени места с дължина по- голяма от 60 мм., или с височина по- голяма от 1 мм.;
- не трябва да има драскотини или пукнатини по фаската на триещата повърхност;
- не трябва да има откъртвания, шупли, разслояване с дължина по- голяма от 60 мм.
1.3. Дебелина на бандажите по- малка от отбелязаната в т. т. 35.4 на RIV и RIC.
1.4. Вертикално подрязване на реборда (критерий qr) по-малък от 6,5 мм. за колооси за 1 435 мм. жп. линии и 6 мм. за колооси за 760 мм. жп. линии, измерен със специален шаблон.
1.5. Разлика в диаметрите на колелата на колоосите, както следва:
а). Пътнически вагони:
- по-голяма от 5 мм. между колоосите в една талига и 10 мм. за колоосите между двете талиги.
б). Товарни вагони:
Четириосни вагони:
- по-голяма от 10 мм. между колоосите в една талига и 20 мм. за колоосите между двете талиги.
Двуосни вагони:
- по-голяма от 35 мм.
  2. Букси.
- загрята до състояние, когато при допир с ръка причинява болка;
- когато е превъртяла;
- изтича смазочното средство или допуска проникване на прах и вода;
- непрегледани букси на дерайлирал вагон.
  3. Осни вилки и ресорни блокове:
- липсващи или хлабави подбусови връзки (фербини);
- спукани или деформирани вилки и блокове.
  4. Ресори:
- разнотипни ресори;
- счупен или спукан главен ресорен лист;
- счупен или спукан друг ресорен лист на разстояние от средата на ресора на повече от 1/4 от дължината на целия лист, независимо че не липсва частта. При параболични ресори, не трябва да има счупен лист.
  5. Теглични съоръжения:
- счупени или пукнати теглични пръти;
- износване по тялото на тегличната кука или водилото, което да позволява завъртане на тегличната кука около остта й във водилото;
- диаметъра на тегличния болт по-малък от 50 мм.;
- счупени пружини или металогумен пакет;
- изтеглена теглична кука на разстояние повече от 75 мм от челната греда и водилото.
  6. Буфери:
- пукнатини в основата на цилиндричната част на коша, както и буферната гилза, надвишаващи 1/4 от обиколката им;.
- при натискане с ръка буфера се свива повече от 15 мм.;
- повредени средства, предпазващи гилзата от изпадане.
  7. Неизправности по коша на вагона, ходовата част, системите за отопление и осветление, спирачната система, съоръженията за преминаване между вагоните, закрепването на подвижните части, превишаващи нормите и предписанията на правилниците RIV, RIC, ПТЕ и вътрешните правилници за периодичен ремонт на вагоните и специалните инструкции за отделните части и възли.

 


Демократична България