Скорости при маневра

  ПДВ и МР в ЖПТ, Дял 6, Глава 5, Раздел 5:

Чл. 482. (1) Скоростта при маневра се определя в зависимост от наличната спирачна маса, дължината на маневрения състав, коловозите, по които се извършва маневрата, видимостта и други условия.

(2) Скоростите при маневрата са:

 1. до 40 км/ч - при движение по свободен коловоз с вагони, теглени от локомотив и при движение на изолиран локомотив;
 2. до 30 км/ч - за преминаване през стрелки на вагони, теглени от локомотив;
 3. до 25 км/ч - при движение по свободен коловоз с вагони, бутани от локомотив;
 4. до 20 км/ч:
    а) за преминаване през стрелки на вагони, бутани от локомотив;
    б) при преминаване през симетрични стрелки;
 5. до 15 км/ч:
    а) при изтегляне на маневрен състав към текущия път, когато по маршрута му има наклон, по-голям от 6 ‰;
    б) за преминаване през стрелки на вагони, теглени от локомотив при теснопътни жп линии;
 6. до 10 км/ч:
    а) при маневра в неосветени райони;
    б) при маневра с вагони, натоварени с опасни товари;
    в) при преминаване през стрелки на вагони, бутани от локомотив при теснопътни жп линии;
    г) при извършване на маневра с вагони, заети с хора и живи животни;
 7. до 7 км/ч:
    а) при набутване на вагони към гърбица за разпускане при зелена светлина на гърбичния светофор;
    б) при прикачване на товарни вагони, съоръжени с автосцепки;
 8. до 5 км/ч:
    а) при набутване на вагони към гърбица за разпускане при жълта и зелена светлина на гърбичния светофор;
   б) при придвижване на подвижен състав през платформата на вагонен кантар без указател, при движение на тягов подвижен състав в района на депо и при маневра с опасни товари в неосветени райони;
 9. до 3 км/ч:
    а) при набутване на вагони към гърбица за разпускане при жълта светлина на гърбичния светофор;
    б) при приближаване на локомотив (изолиран или с вагони) към вагони за прикачване;
    в) при движение на локомотив по локомотивен обръщател.

 


Демократична България